Współpraca z organizacjami pozarządowymi i sektorem publicznym

Jako fundacja jesteśmy szczególnie otwarci na udział w ciekawych projektach i współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz sektorem publicznym, a zwłaszcza administracją lokalną. Oferujemy nasze usługi warsztatowe, animacyjne oraz marketingowe po preferencyjnych cenach lub zupełnie za darmo jeżeli projekt jest tego warty i jego wpływ społeczny zbiega się z naszymi celami organizacyjnymi.

Mamy doświadczenie w pisaniu i koordynowaniu projektów, które zdobywaliśmy na terenie Poznania jeszcze jako grupa nieformalna. Organizowaliśmy w ich ramach zajęcia dla dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz zupełnie otwarte. Uczyliśmy skręcać balony osoby z wadami ruchu, uczyliśmy żonglować osoby niewidome i przekonaliśmy się, że potrafimy nawet takie, zdawałoby się, niemożliwe działania przeprowadzić skutecznie i ciekawy sposób.

Współpracowaliśmy z kilkoma co najmniej różnymi organizacjami pozarządowymi oraz administracją publiczną, w tym z Urzędem Miasta Poznania. Nauczyliśmy się wtedy, że kuglarstwo, ruch i otwartość na ludzi mogą być adresowane do każdego, bez względu na wiek, czy ogólny poziom sprawności i tę postawę otwartości na drugiego człowieka bez względu na to kim jest chcemy przez naszą działalność promować.

Naszą misją jako fundacji jest promowanie kuglarstwa w każdy możliwy sposób, a kuglarstwo jest dla nas zabawą, pracą, czymś do daje sens i organizuje nam życie, a także czymś, co wyłamuje ściany i przekracza granice. Może się nim zajmować każdy bez względu na to kim jest, jaki jest jego stan zdrowia, poziom zamożności, czy wiek, jest zatem wspaniałym narzędziem integrującym grupy społeczne i pokolenia. W dorosłych budzi na powrót dzieci, dzieciom pomaga nie stracić swojej dziecięcej wrażliwości i wyobraźni.

Członkowie i współpracownicy Fundacji Pro-Spin przychodzą do Państwa z kolorowego, trochę zwariowanego świata, do którego staramy się zaprosić jak najwięcej ludzi i jesteśmy otwarci na każdą organizację, która chce tam ich razem z nami poprowadzić.

zobacz również:

Copyrights 2019 © Pro-Spin.pl